Jobb felső infóblokk

Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt partnerek: Lenti Város Önkormányzata
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Városi Könyvtár Lenti
Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben
Szerződött támogatás összege: 54 999 170 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 15.
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00005

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

A Lenti Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető által koordinált program átfogó célja, hogy fejlődjön a projektterületen élő közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödjön a helyi civil társadalom, ezzel segítse elő a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek növekedését. A civil aktivitás megerősödése, a szükséges kompetenciák növekedése vezet el az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez való kötődés kialakulásához.

Konkrét célunk Lenti város (kb. 8000 lakos) helyi közösségének fejlesztése elsősorban a városmag és a településrészek (5 falusias rész) közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése.
A projekt integrált módon történő megvalósítása biztosítja Lenti város más TOP keretekből eredményes programjaival a szinergikus hatást (TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00009 – közlekedésfejlesztési program, TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 Lenti Zöld Város kialakítása).

Az önállóan támogatható tevékenységek közül

  • a projekt további tevékenységeinek meghatározása érdekében a közösségek részvételével egy felmérés és tervezés eredményeként létrejön Lenti helyi cselekvési terve,
  • a településrészeken a közösségi tevékenységek történet feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele,
  • a célcsoportot jelentő lakosság részére a közösségi együttműködésüket dinamizáló és fenntartó közösségi akciókat, programokat szervezünk több intézmény együttműködésével (helyismereti kiállítás, közösségi akciók, közösségi fórumok, közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési programok) és megtörténik a www.lentikozosseg.hu oldal kialakítása, a helyi tv programjába új közösségi híradó kerül bevezetésre.

A meghatározott tevékenységek megvalósítását támogatja a Városi Könyvtár Lentiben kialakítandó Közösségi Információs Pont, a közösségfejlesztési folyamatot segíti a 3 képzés az érintett lakosok, szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban dolgozók számára. A magyarországi példák megtekintése, átvétele érdekében (1-1 nap) 2 tanulmányutat szervezünk a közösségfejlesztésben érdekelt „magnak”.

A projekt része a település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumai közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumok megújítása (Helyi Esélyegyenlőségi Program, közművelődési rendelet).

A projekt teljes időtartama alatt biztosítjuk a nyilvánosságot és megtörténik az infokommunikációs akadálymentesítés (www.lentikozosseg.hu honlap), mint önállóan nem támogatható tevékenység.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységként

  • a bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő tudatosságnövelő, ismeretterjesztési akciókat szervezünk településrészenként,
  • közlekedésbiztonsági programokat valósítunk meg a kerékpáros kultúra emelésére (népszerűsítő rendezvény 3 alkalommal), kerékpáros kampány szervezünk felnöttek és gyermekek számára (kampány 2x2 alkalommal).

A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesítéseként a fejlesztési programot megalapozó dokumentum készült és a projektben a közösségfejlesztési folyamat során mindvégig közösségi munkamód kerül alkalmazásra.

A projektterület Lenti város közigazgatási területe: Lenti (városmag) és település részei: Lentiszombathely, Lenti-Mumor, Lenti-Máhomfa, Lenti-Bárszentmihályfa, Lentikápolna, ahol a lakosságszám 2016.01.01-én (KSH) 7 756 fő volt.
A projekt megvalósítási időszaka 41 hónap, előtte 8 hónapos előkészítés van, melynek időtartama alatt elkészül a helyi cselekvési terv. A zárás – projekt fizikai befejezése - 1 hónap, így összesen 50 hónap a projekt időtartama.

Az akciók, közösségi tevékenységek, programok, együttműködések egy felépített tematika, koncepció mentén valósulnak meg, amelyek a fejlesztési célokhoz kötődnek és a helyi cselekvési terv kialakítása során kerülnek végleges rögzítésre. A helyi lakosok bekapcsolódnak a programok tervezésébe, megvalósításába, értékelésébe és a tanulmányutakon Lenti lakosok vesznek részt.

A tevékenységek részletes szakmai tartalmát a helyi cselekvési terv elkészítése után dolgozzuk ki, amellyel egyidejűleg elkészül a település rendezvénynaptára is.

Jelen projekt megalapozó dokumentumában lehatárolásra került a LEADER CLLD Helyi Fejlesztési Stratégiától, valamint a TOP-3.1.1 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. projektben tervezett népszerűsítő programoktól.

Lenti Város Önkormányzata vállalja az OVIMOR rendszer használatát.

Projektpartnerek

Lenti Város Önkormányzata
Horváth László, polgármester
8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.
E-mail: polgarmester@lenti.hu

Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
Kovács Károly, ügyvezető
8960 Lenti, Deák F. u. 4.
E-mail: karoly.kovacs@tersegfejlesztes.hu

Városi Könyvtár Lenti
Lapath Gabriella, igazgató
8960 Lenti, Templom tér 5.
E-mail: lapath.gabriella@lentikonyvtar.hu